Kategorie produktów
Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej 2016/679 (RODO),które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku, w imieniu naszej firmy pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych.
Niniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych (“Zasady”) stanowią podstawowe zasady, którymi firma Studio M Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Mickiewicza 26, 37-700 Przemyśl, Polska, NIP: 8133708713, (“Firma”) kieruje się przy zdobywaniu i przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe, w trakcie dotychczasowej współpracy, zostały podane przez Państwa dobrowolnie lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych.

Niniejsze Zasady stosują prawa i obowiązki Firmy wynikające w szczególności z następujących ogólnie obowiązujących przepisów prawa: 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”).

ZAKRES PODMIOTOWY

Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich osób odwiedzających stronę internetową www.borys24.pl, (“Strony internetowe”) oraz wszystkich klientów Firmy (“Osoby, których dane dotyczą”). Korzystając ze Stron internetowych Firmy użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Zasad.

Zgodnie z RODO poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje nt. określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (nie zaś osoby prawnej). Dotyczy to zatem jakichkolwiek informacji, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami mogą służyć w celu identyfikacji konkretnej osoby (“Dane osobowe”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Studio M Sp. z o.o.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH SĄ PRZETWARZANE

Firma przetwarza dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące faktur, dane o dostępach i uprawnieniach, dane o żądaniach usług (w tym pliki cookies), dane magazynowe, dane dostawy, dane o zamówieniach i dane o współpracy handlowej.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobierane są tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwości jej zawarcia z Państwem lub jej wykonania. Dotyczy to także danych, które Firma musi zebrać z uwagi na ciążący obowiązek prawny (np. dane do faktur).

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma przetwarza Dane osobowe w następujących celach:

 1. dostarczanie produktów i usług Firmy, zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak i poprzez standardowe relacje dostawca-odbiorca;
 2. wewnętrzna ocena oferowanych produktów i usług oraz potencjalne ulepszenia ich oferty
 3. ochrona uzasadnionych interesów Firmy (na przykład w celach bezpieczeństwa i funkcjonalności strony, w celach marketingowych lub w przypadku sporów sądowych).

KOMUNIKATY MARKETINGOWE

Jeśli są Państwo klientem Firmy lub udzielili Państwo na to zgody, Firma może wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celu przesyłania nowości ze świata mebli, informacji o wydarzeniach specjalnych i innych komunikatów handlowych. Wysyłanie komunikatów handlowych można odwołać w dowolnym momencie w ustawieniach portalu handlowego, o ile uzyskali Państwo do niego dostęp, poprzez usunięcie subskrypcji za pośrednictwem wysyłanych komunikatów handlowych lub za pośrednictwem niżej podanego adresu e-mail.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które Firma pozyskuje na temat Osób, których dane dotyczą, są dalej przekazywane:

 1. partnerom handlowym Firmy, np. przewoźnikom, bankom, ubezpieczalniom, agencjom marketingowym, dostawcom infrastruktury IT (np. Stron internetowych), którzy następnie przetwarzają Dane osobowe dla Firmy bądź osobno zgodnie z ich przeznaczeniem, ale także w związku z uzasadnionymi interesami Firmy (np. w związku z pokryciem ryzyka kredytowego);
 2. innym osobom trzecim, wobec których Firma jest upoważniona (np. sąd powszechny w przypadku sporów) lub wobec których ma obowiązek (np. organy ścigania, dla celów podatkowych i rachunkowych), udzielenia Danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu ochrony i zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych Firma przyjęła środki organizacyjne i techniczne.
Obejmują one w szczególności zabezpieczenie techniczne serwerów i Stron internetowych Firmy przed nieautoryzowanym dostępem.

Osoby mające kontakt z Danymi osobowymi są również związane poufnością zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. b) RODO.

COOKIES

W związku z prowadzeniem swoich Stron internetowych Firma wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe (“Pliki cookies”) wysyłane z serwera Firmy do przeglądarki/urządzenia Osoby, której dane dotyczą, które podczas kolejnych odwiedzin na Stronach internetowych Firmy wysyłane są z powrotem na serwer Firmy, co umożliwia Firmie lepsze dostosowanie treści Stron internetowych do poszczególnych Osób, których dane dotyczą.

Za pomocą Plików cookies Firma:

 1. posiada informacje o Osobie, której dane dotyczą, na temat jej wcześniejszych wyszukiwań;
 2. przechowuje dane logowania Osoby, której dane dotyczą; i
 3. dostosowuje treść Stron internetowych do Osoby, której dane dotyczą.

Firma wykorzystuje następujące rodzaje Plików cookies:

 1. techniczne Pliki cookies, które umożliwiają podstawowe funkcjonowanie Stron internetowych;
 2. sesyjne Pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania Stron internetowych i są automatycznie usuwane, gdy Osoba, której dane dotyczą, opuszcza Strony internetowe;
 3. stałe Pliki cookies, które umożliwiają identyfikację Osoby, której dane dotyczą, jej dostęp do Stron internetowych i jej zachowania na nich. Na podstawie stałych Plików cookies określona Osoba, której dane dotyczą, jest identyfikowana podczas ponownych odwiedzin na Stronach internetowych. Stałe Pliki cookies mogą być ponadto wykorzystywane w szczególności do mierzenia i reklamowania działań Osób, których dane dotyczą, na Stronach internetowych;
 4. reklamowe Pliki cookies, które umożliwiają poszczególnym Osobom, których dane dotyczą, wyświetlanie reklam kontekstowych na podstawie poszczególnych Plików cookies w danym systemie reklamowym.
  Mają Państwo oczywiście możliwość jednorazowego usuwania lub długotrwałego blokowania korzystania z Plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki. W takim przypadku jest jednak prawdopodobne, że niektóre usługi i funkcje Stron internetowych Firmy nie będą w pełni funkcjonalne lub dostępne.

DANE KONTAKTOWE

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych, z którą można skontaktować się poprzez e-mail sklep@borys24.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa do ochrony swoich Danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie takiej zgody;
 2. prawo do żądania dostępu do Danych osobowych oraz informacji określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
 3. prawo do wniesienia poprawek do niedokładnych Danych osobowych, a także do uzupełniania niepełnych Danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia Danych osobowych na warunkach określonych w art. 17 RODO;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych na warunkach określonych w art. 18 RODO;
 6. prawo do uzyskania Danych osobowych, które jej dotyczą i które osoba ta dostarczyła Firmie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych Danych innej osobie, na warunkach określonych w art. 20 RODO;
 7. prawo do otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Danych osobowych na warunkach określonych w ar. 34 RODO
 8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na warunkach określonych w art. 21 RODO; oraz
 9. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

FHU JOANNA MAKAROWSKA Przemyśl

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium