+48 534 333 050 kontakt@borys24.pl

Koszyk

Regulamin

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.BORYS24.PL, prowadzony przez FHU JOANNA MAKAROWSKA z siedzibą w PRZEMYŚLU przy ul. MICKIEWICZA 26, NIP: 795-222-86-71, REGON: 180878148 (dalej również jako „Sprzedający”) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branż Agd, Rtv, oraz Mebli za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego BORYS24.PL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu BORYS24.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.    Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego BORYS24.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego BORYS24.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego BORYS24.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym BORYS24.PL można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu BORYS24.PL – wypełniając formularz na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: FHU Joanna Makarowska, ul. Mickiewicza 26, 37-700 Przemyśl, bądź drogą mailową na adres fhumakarowska@op.pl.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

  1. W sklepie BORYS24.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
   • Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto PKO nr 04 1240 2568 1111 0010 4724 4662. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi  żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta BORYS24.PL.
   • Płatność w systemie ratalnym.- możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania opcji osobistego odbioru zamówionych towarów w punkcie sprzedaży BORYS24.PL.
   • Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego wyłącznie w punkcie sprzedaży BORYS24.PL
   • Płatność gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych punkcie sprzedaży, w których Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru.
  2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową) lub poinformowanie Sprzedającego przez system bankowy o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego.
  3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.